MENU

PANİK ANKSİYETE BOZUKLUĞUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Özel Hayat Hastanesi Doktorlarından, Psikaytri Uz. Dr. H. İbrahim Süslü Panik Anksiyete Bozukluğuna dair önemli bilgiler verdi.


Panik kelime anlamının açıklamasını yapan Dr. Süslü, “Aniden duyulan dehşet, bozgun, ürküntü, korku “ şeklinde açıkladı. Araştırmalarına göre her 100 kişiden dördünün anksiyete ile karşı karşıya olduğunu aktaran Uz. Dr. H. İbrahim Süslü, “Anksiyete Bozuklukları ruhsal bozukluklar içerisinde en sık görülen hastalıklardan biridir, psikososyal ve ekonomik etkileri çok yüksektir. Bu rahatsızlık hastaların büyük acı çekmesine ve de işlev yitimine sebep olur”  ifadelerini kullandı


Panik bozukluğunun tanı ölçütleriyle ilgili bilgi veren Psikiyatri Uz. Dr. H. İbrahim Süslü, “Yineleyen, beklenmedik panik atakları, başka ataklarında olacağına ilişkin sürekli endişe, atakların kalp krizi ya da inme gibi sonuçlanmasına duyulan endişe, ataklarla ilişkili olarak belirgin bir davranış değişikliği gösterme ve agorafobi varlığı, anksiyete rahatsızlığı belirtileridir” şeklinde açıkladı.


Agorafobi ile ile ilgili bilgi veren Uz. Dr. H. İbrahim Süslü, “Agorafobi kurtulmanın zor olabileceği veya utandırabilecek durumlarda kalma ya da bir panik atağı geçirme durumunda yardım alamayacağı yer ve durumlarda bulunma korkusudur. Panik bozukluğunun esasını teşkil eden panik atakların genel özelliği, gerek hastalığın başlangıcında gerekse de devamı sırasında yineleyici ve beklenmedik tarzda oluşudur. Panik bozukluğunun başlıca belirtileri ise: Çarpıntı, terleme, titreme, göğüs ağrısı ya da göğüste titreme hissi, baş dönmesidir” şeklinde sıraladı.


Uz. Dr. H. İbrahim Süslü,  Başlıca belirtileriyle ortaya koyduğu panik bozuklukların tedavisi ile ilgili, psikolojik tedavi ve ilaç tedavisini işaret etti.


Psikaytri Uz. Dr. H. İbrahim Süslü